گزارش توجیهی (FS)

یک برآورد است، یک تخمین یا یک پیش بینی است، که یک سری بخشهای کمی و واقعی نظیر بخش‌های مالی (تجهیزات، ساختمان، مواد اولیه و…) دارد و یک سری از بخشهای آن تخمینی است. نظیر اندازه بازار، پیش بینی قیمت و میزان فروش و بخش آخر مطالعات توصیفی است.

در بخش واقعیات، امکان سنجی باید به سمت اعداد واقعی حرکت کند. در بخش پیش بینی‌ها نیز باید هدف، رسیدن به پیش بینی‌های واقعی یا نزدیک به آن باشد و از بزرگنمایی جلوگیری و تعدیلات لازم اعمال شود. در بحث گزارشات توجیهی و مطالعات امکان سنجی (طرح FS) سناریوهای بدبینانه تا خوش بینانه در پروژه وجود دارد، بنا به تجربه در اکثر موارد سناریوی خوش بینانه ترین وضعیت توسط متقاضی ترسیم می‌شود، لذا همیشه این سؤال یا واقعیت وجود دارد که آیا باید تیم تهیه کننده طرح توجیهی و امکانسنجی (طرح FS) در کنار و همسو با متقاضی قرار بگیرد یا در کنار منبع تأمین سرمایه (بانک، صندوق، شریک تجاری و …).

ما به عنوان شرکت تهیه کننده گزارش توجیهی و مطالعات امکانسنجی (FS) سعی می‌کنیم تا در پروژه‌ها سناریوهای مختلف را بررسی نمائیم و در نهایت واقعی‌ترین حالت را بررسی و محاسبه نمائیم. بنابراین چه بسی در برخی پروژه‌ها نتایج مطالعات، طرح را امکان پذیر نشان ندهد که این موضوع به اطلاع متقاضی می‌رسد و راهکارهای لازم نیز در اختیار وی قرار داده می‌شود، البته قبول داریم که در برخی پروژه ها خصوصاً پروژه‌های با سطح تکنولوژی خیلی بالا بدلیل عدم وجود مستندات لازم بسیاری موارد تخمینی است چرا که سابقه‌ای از قبل برای آن پروژه در ایران وجود ندارد، ایحال تمام سعی ما این است در اینطور مواقع و در این دست از طرح‌ها جنس کار ما صرفاً توجیهی نباشد.

مطالعات امکانسنجی صنعتی، مطالعات کارشناسی است که معمولاً قبل از اجرای طرحهای سرمایه گذاری صنعتی انجام می‌گیرد. در این مطالعات طرح از نگاه بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری. سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طرح توجیهی فنی – اقتصادی (امکان سنجی)

معمولاً به بانک‌ها و سرمایه گذاران جهت تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود تا بر اساس برنامه زمان‌بندی و منابع موردنیاز و همچنین با بررسی درآمدها و شرایط بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار یا بانک را متقاعد سازد که در پروژه سودآوری مشارکت می‌کند. بررسی توجیه‌پذیری هر طرح سرمایه‌گذاری در سه بخش مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی صورت می‌پذیرد.

معمولاً در این‌گونه مطالعات به موضوعاتی چون وضعیت بازار، مشخصات محصول، ظرفیت تولید، ماشین‌آلات لازم، میزان سرمایه‌گذاری و سودآوری طرح پرداخته می‌شود. فعالیت‌های شرکت در این حوزه عبارتند از:

  • مطالعات فرصت Opportunity Study
  • مطالعات مقدماتی طرح توجیهی (امکان سنجی) Pre-Feasibility Study
  • مطالعات طرح توجیهی (امکان سنجی) Feasibility Study
  • مطالعات طرح توجیهی فنی (امکان سنجی فنی) Technical Study